به سیستم نوبت دهی بهدیس خوش آمدید

برای دریافت نوبت کلیک کنید

رزرو نوبت

لیست بخش ها

لیزر موهای زائد ( آقایان)

دستگاه الکس ۱ (بانوان-آقایان)

دستگاه الکس ۲ (بانوان-آقایان)

دستگاه الکس ۳ (بانوان-آقایان)

دکتر مسعود اسلامی زاده

دریافت نوبت

دکتر محمود سهرابی

دریافت نوبت

دکتر زهرا شریعتی

دریافت نوبت

دکتر بیتا ساقی

دریافت نوبت

دکتر الهه معظمیان

دریافت نوبت

دکتر زهرا استیلاف

دریافت نوبت

دکتر مهرنوش گرانمایه

دریافت نوبت
لیست تمام پزشکان